Tag: Krushqit janë të ngrirë (The Wedding Procession turned to Ice)(1985) Koncert në fund të dimrit (The Concert) (1988) Dosja H. (The File on H.)(1989)