Tag: ikja pa lavdi e atij që na bëri të besonim te lavdia shqiptare e futbollit