Tag: thjesht për të thënë “shqiptar”. Por Apolineri ndoshta ka dashur të shprehë admirimin e madh për Konicën duke e quajtur atë “Chkipe” me kuptimin Shqipojnë.