Tag: si edhe përfundon përkthimin e “Histori groteske dhe serioze” -1865. Në qershor 1857