Tag: shkrimtar dhe historian; At Bernardin Palaj (1894-1949)