Tag: poet dhe filolog; At Pashk Bardhi (1870-1948)