Tag: Në vitin 1989 i jepet titulli i lartë “Piktor i Popullit”