Tag: Në vitin 1979 i jepet titulli “Piktor i Merituar”