Tag: në qershorin e vitit 1915. Meqënëse dorëshkrimi nuk u shit