Tag: në librin e saj “Ndërsa Ndërgjegja Është e Vështirë të Mishërohet: të përditshmet dhe shënimet