Tag: në historinë e filozofisë zgjeroi një fushë të shkencave praktike