Tag: ku ndërroi edhe jetë më 1798 në moshën 73 vjeçare