Tag: ishte një punë të cilën piktori e realizoi gjatë mërgimit në Bruksel më 1818.