Tag: Hil Mosi (i Shkodrës). Rreshti i tretë: Nyzhet Vrioni (i Beratit)