Tag: e 8 – ta shpí: Bardhi (Bardh) Gasoli. Ndë: Villa clamada Zacholi soto Balezo