Tag: “Albanische Volkskunde “ te Südost-Forschungen XXV (1996): 333-87 (përmban një listë pothuajse të plotë të hyjnive dhe të monstrave). Tregime dhe këngë popullore për Skenderbeun