Tag: ai u bë i njohur si «Krishti» ose Jezu Krishti. (Mateu 16:16) Çfarë do të thotë ky emër? Fjala shqipe «Krisht» vjen nga greqishtja Kristós