Tag: ai që rrinte pezull në dëshpërimin e heshtur: Rokeri i parë i Anglisë!