Tag: ai ka dërguar librin në Romë me mikun e tij Athanasi Kircher për ta deskriptuar. Kircher nuk arrin ta deskriptojë atë. Letra