Tag: përcakton fundin e racës njerëzore. Mund të pushojmë së ekzistuari ose të bëhemi të pavdekshëm deri më 2050