Tag: pa të cilët panorama letrare e shek.XX do të qe e mangët. Autori i romaneve Mali magjik