Tag: Francis Stegmuller thotë se Apolineri u përpoq ta shkruante fjalën “Chkipe”